Een gezellige bed & breakfast in de polders

Wandeling in natuurreservaat “Uitkerkse polder”

Een professionele natuurgids wacht je op in het natuurcentrum van de Uitkerkse Polders en neemt je mee in het prachtige, unieke natuurgebied.
Zij / hij zal je vertellen over flora, fauna en de geschiedenis van dit prachtig natuurgebied.
Aanvragen van de gids via onderste link.

www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder of www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder

Kuifeend (Aythya fuligula) 01 web